اگر صفحه را درست نمی‌بینید اینجا را کلیک کنید

کنایه سنگین و تند و تیز مرندی به آمریکا