ذخیره‌سازی سلول‌های بنیادی خون بندناف، پشتوانه سلامت خانواده