گیربکس SEWکتاب خودآموز ترکی استانبولی جدیدتعمیرات موبایل در امداد موبایلموسسه زبان نگار

کابوس کرونا در سرزمین سرما کسی را نترساند/ سوئد، کشوری که عجیب‌ترین سیاست را در مواجهه با کرونا داشته است!