اگر صفحه را درست نمی‌بینید اینجا را کلیک کنید

شباهت این روزهای رییسی با دو سال آخر احمدی نژاد