دستگاه فن کویل - شرکت آسا تهویهپزشکی هسته ای روماتیسم ایرانصندلی برق لکسوس لندکروز پرادو رافور …هدر کلگی آب برج خنک کننده

عضو اتاق ایران: دولت نمی‌تواند درست وضعیت بازار را پیش بینی کند/سیستم توزیع اصناف‌محور و عقب افتاده است/ در سیستم ناسالم اقتصادی هیچ گاه مقصر پیدا نمی‌شود/ زمانش رسیده که یا اقتصاد کوپنی را انتخاب کنیم یا بازار آزاد را