خدمات طراحی و سئو سایت دارکوبآموزش تخصصی دف در تهرانپارسروش اجرای تیرچه پیش تنیده bpicoکشتارگاه صنعتی دام

عضو اتاق ایران: دولت نمی‌تواند درست وضعیت بازار را پیش بینی کند/سیستم توزیع اصناف‌محور و عقب افتاده است/ در سیستم ناسالم اقتصادی هیچ گاه مقصر پیدا نمی‌شود/ زمانش رسیده که یا اقتصاد کوپنی را انتخاب کنیم یا بازار آزاد را