باطری ساز سیار مکانیک سیار امداد …فروش و اجرای فایبر-سمنت-برددوزینگ پمپ .مترینگ پمپدستگاه ماساژور و فیزیوتراپی گردن …

صادق زیباکلام: لیدری موسوی خوئینی‌ها تیر خلاص به شقیقه اصلاحات است/ خوئینی‌ها هیچگاه در عمر خود به دموکراسی و آزادی باور نداشته است/ او برای توسعه دموکراسی مردم را به شرکت در انتخابات دعوت نکرده است