اردوهای مشترک ورزش‌های زمستانی میان و ایران و چین برگزار می‌شود