اخذ تضمینی اقامت اروپاسازندگان کیاترکمتر ( گشتاور سنج) و مولتی پلایرجذب مدرس انگلیسی، آلمانی، ترکی …

یک نوستالژی جالب از جواد رضویان + ویدئو