اگر صفحه را درست نمی‌بینید اینجا را کلیک کنید

ناسپاس‎‌ها و دشمنان از اوضاع اقتصادی قبل انقلاب تعریف می‌کنند