ارائه خدمات الكترونيكدوزینگ پمپ .مترینگ پمپآموزش تخصصی گیتار در تهرانپارسبرد الکترونیکی

محمد هاشمی رفسنجانی: گروه‌هایی که تمایل به مشارکت حداقلی دارند، خلاف اندیشه امام رفتار می‌کنند/ آیت‌الله هاشمی همیشه خود را در معرض رأی مردم قرار می‌داد/ مشارکت حداکثری توطئه را خنثی می‌کند