اگر صفحه را درست نمی‌بینید اینجا را کلیک کنید

قهرمان‌پور: در کوتاه‌مدت گشایشی در مذاکرات رخ نمی‌دهد