تعمیرات موبایل در امداد موبایلواردات و پخش شمع های اینترنشنال …مکانیک سیار باطریساز سیار تمام …بهترین آموزشگاه زبان آلمانی

انتقادات تند عبدی از آیت الله یزدی: از کجا چنین مرجعیتی را برای خود قایل شده‌اید که درباره نظرات دیگران، قضاوت کنید؟