فروش ویژه دستگاه تصفیه آبسال نو مبارک - عسل مدافروش محصولات نور و روشناییبرس صنعتی

حسین ابراهیمی: معلوم نیست نظرهمه فقها این باشد که نامزدی را بر رئیسی تکلیف کنند /علما تا به حال درباره هیچ کس اجماع نکرده‌اند