اجاره ماشین عروس مشهدفروش کمک فنر ایندامین سایپاآهن آلات الوندفلز (تعطیلات بازاست)مکانیک سیار باطری ساز سیار امداد …

ابراهیم رزاقی: دولت اقتصاد را رها کرده و گویی که هیچ‌کاره است/  ۶۰ میلیون نفر زیر خط فقر قرار دارند/ در برابر همه مشکلات همچنان مشغول توجیه‌کردن هستند