پانچ وخم cnc کليه لوله هاي فولادي …تولید و عرضه لباسکار و پوشاک صنعتی …خوش بو کنندهای هوازفع موهای زاٍئد بدن با دستگاه آلمانی …