اگر صفحه را درست نمی‌بینید اینجا را کلیک کنید

دولت روحانی به هیچ وجه قابل دفاع نبود