فروشگاه اتوماسیون و ابزار دقیق …ساخت تابلوهای نما و نوسازی ساختمانمحصولات وینتکت- نمایندگی WINTACTنمایندگی گودمن

ابوالقاسیم رئوفیان: معلوم نیست آقای حداد دنبال چیست/آقای حداد تصور می‌کند در رأس هرم اصولگرایی نشسته است/ ممکن است با محوریت حداد عادل میان اصولگرایان شکاف ایجاد شود