اگر صفحه را درست نمی‌بینید اینجا را کلیک کنید

رئیسی وعده داد اما وعده‌های مجلس بیشتر بود