خبر بد برای سهام داران؛ ارزش سهام عدالت یک‌چهارم شد

خبر بد برای سهام داران؛ ارزش سهام عدالت یک‌چهارم شد