تولیدی سردنده کوثردستگاه سلفون کشاجاره خودرو وتشریفاتفروش ویژه مواد اولیه شیمیایی

توئیت کنایه آمیز چهره نزدیک به احمدی نژاد درباره ردصلاحیت برادرِ اصولگرای صادق زیباکلام