آموزش تخصصی تنبور در تهرانپارسدوزینگ پمپ .مترینگ پمپآموزش درآمد دلاری توسط معامله در …دوزینگ پمپ .مترینگ پمپ

محمود صادقی: مرعشی، موسوی‌لاری، امین‌زاده و نبوی از عضویت در نهاد اجماع‌ساز امتناع می‌کردند/چون عارف به نوعی اعلام کاندیداتوری کرده بود به‌عنوان عضو حقیقی انتخاب نشد/ اعضای حقیقی نهاد اجماع‌ساز حق رأی نخواهند داشت