اگر صفحه را درست نمی‌بینید اینجا را کلیک کنید

آمریکا: حتی با فکر ورود مجدد به برجام هم فاصله زیادی داریم