ساخت انواع سوله و سازه های فلزی …نیروی کار ماهر-نیمه ماهر جهت کار …آموزش نرم افزارهای طراحی مهندسی … الکتروشایلی نماینده خرید و فروش …

موتور مجلس به کار افتاد؛ جلسه رئیس و جوانان / قالیباف: در جنگ اقتصادی نمی‌توان هر تصمیمی گرفت