اگر صفحه را درست نمی‌بینید اینجا را کلیک کنید

علی مطهری: ما استاد از دست دادن فرصت‌ها هستیم