اگر صفحه را درست نمی‌بینید اینجا را کلیک کنید

امیرعبداللهیان: وزیر خارجه عراق حامل پیام آمریکا بود