فروش قطعات پلیمری خودروآموزش خصوصی و مشاوره کارشناسی بدنه …برگزاری آزمون تافل، ثبت نام تافل، …تولید دستگاه های صنیعتی و آزمایشگاهی …