تعمیر تلویزیون _ نمایندگی تعمیرات …رزین پلی استر رزین وینیل استر الیاف …زیرپوش ضد عرق با پد ناحیه زیر بغلفروش مواداولیه شیمیایی، پلیمری …