اگر صفحه را درست نمی‌بینید اینجا را کلیک کنید

طرح سئوال از رئیس‌جمهور تابو نیست اما فایده ندارد