رئیسی در دیدار با اردوغان:با نزدیکی هر چه بیشتر روابط، دشمنان مشترک خود را ناامید کنیم

رئیسی در دیدار با اردوغان:با نزدیکی هر چه بیشتر روابط، دشمنان مشترک خود را ناامید کنیم