مجتمع فنی تهران-کارگاه هدف گذاری …عایق صداگیری صوتی حرارتی پشت رودری …نمایندگی فروش و تعمیرات کانن مرکز …آموزش تخصصی تار و سه تار در تهرانپارس