فرچه غلطکی"مؤسسه حقوقی پیشگامان عدالت ماندگار"آموزش تخصصی موسیقی کودک در تهرانپارسمعافیت مالیاتی

مصباحی‌مقدم:برای ۱۴۰۰ نه با رئیسی صحبتی کردیم و نه او با ما صحبتی نداشته/ اصولگرایان در تعیین نامزد از انتخابات آمریکا تأثیر نمی‌پذیرند/ دولت آینده هیچ برنامه‌ای برای مذاکره با آمریکا ندارد