باشگاه مشتریان با امکانات ویژه …فروش مواداولیه شیمیایی، پلیمری …زیرپوش ضد عرق با پد ناحیه زیر بغلساندویچ پانل - شرکت کبیر پانل

سخنگوی سپاه: اظهارات خلاف واقع این فرد مورد رسیدگی قرار می گیرد / ادعای مطرح شده در خصوص «شیوه تامین بودجه سپاه» بی پایه و اساس و برداشت شخصی گوینده است / بیان مطالب و تحلیل های غیر منطقی توسط کارشناس مذکور مسبوق به سابقه است؛ در مرداد سال ۹۵ بر اصلاح این رویه تاکید کرده ایم