اگر صفحه را درست نمی‌بینید اینجا را کلیک کنید

حفظ حقوق آوارگان فلسطینی قابل مذاکره نیست