طالبان تهدید کرد؛ با ما همراهی نکنید داعش قدرت می‌گیرد

طالبان تهدید کرد؛ با ما همراهی نکنید داعش قدرت می‌گیرد