تعمیر تلویزیون _ نمایندگی تعمیرات …رزین پلی استر رزین وینیل استر الیاف …قالبسازی و پرسکاریزیرپوش ضد عرق با پد ناحیه زیر بغل