اگر صفحه را درست نمی‌بینید اینجا را کلیک کنید

انتقاد روزنامه اصولگرا از برخی ادبیات رئیس جمهور و دولتمردان