پشت پرده بی‌تدبیری عجیب وزیر نفت در اجلاس اخیر اوپک

پشت پرده بی‌تدبیری عجیب وزیر نفت در اجلاس اخیر اوپک