اجرای کلیه فعالیتهای عمرانیدوزینگ پمپ .مترینگ پمپفروش دیگ بخار اقساطتشک رویال خوابستان

مسیح مهاجری: رئیس جمهور بعدی نه روحانی باشد، نه نظامی/ تفسیر‌های طرفداران رییس‌جمهورِ نظامی از سخنان امام هم غیرموجه است