تولید انواع پوشاک و قبول سفارشاتفروش و اجرای فایبر-سمنت-بردباشگاه مشتریان با امکانات ویژه …دوزینگ پمپ .مترینگ پمپ