اگر صفحه را درست نمی‌بینید اینجا را کلیک کنید

ایران می‌تواند بازی آمریکا در منطقه را مهار کند