فروشگاه اتوماسیون و ابزار دقیق …تولید انواع پوشاک و قبول سفارشات …تست ورزش NORAV آمریکا/آلمانساخت و تعمیر انواع تابلو نئون گازی …