تولید شیلنگهای فشار قوی و شیلنگهای …درگیری جدی مشکلات تنفسی درمرغداری …زیتون و روغن زیتونفروش مخزن آب و تانکر و منبع پلی …