۳۱ کشته در پی حمله تروریستی در شمال مالی

۳۱ کشته در پی حمله تروریستی در شمال مالی