تمامی ادارات، بانک‌ها و شرکت‌های خصوصی تهران فردا تعطیل هستند