علت اختلال در سامانه کارت سوخت چه بود؛ حمله سایبری یا مشکل فنی؟