اگر صفحه را درست نمی‌بینید اینجا را کلیک کنید

واژگونی اتوبوس درپی بی احتیاطی راننده سر به هوا + فیلم