ساخت قالب دیوار گچی پیش ساخته به …تدریس زبان چینی شرق تهرانوام اسان : سیمکارت،طلا،سنددستگاه دوخت دستی

اولویت سیاستی دولت، ایجاد توان تولید داخلی در امر واکسن است / تا پایان تیر ۱۳ میلیون نفر گروه پرخطر در کشور واکسینه خواهند شد