آمار کرونا ۱۳ آذر ۱۴۰۰؛ ۵۸ فوتی و ۲۱۵۷ ابتلا / آمار روزانه مرگ و میر کرونا در ۱۹ استان به صفر و یک رسید

آمار کرونا ۱۳ آذر ۱۴۰۰؛ ۵۸ فوتی و ۲۱۵۷ ابتلا / آمار روزانه مرگ و میر کرونا در ۱۹ استان به صفر و یک رسید