درگیری هولناک بین سه جوان ۱۹ ساله در ملایر / یک نفر به قتل رسید

درگیری هولناک بین سه جوان ۱۹ ساله در ملایر / یک نفر به قتل رسید