تاثیر محلول آب نمک برای جلوگیری از ابتلا به نوع شدید کرونا